🏠 Skrze→
Město

výstava→průzkum→soutěž

Představujeme kvalitní veřejná prostranství a mapujeme názory obyvatel. Jak byste se po vašem městě chtěli pohybovat vy? Chtěli byste víc místa pro pěší a cyklisty?

Projekt startuje ve dvou českých městech — Beroun a Jihlava

Výstavní a průzkumný projekt Skrze město je zaměřen na současné tendence městské mobility. Města se stále více zaměřují na pěší, cyklisty a veřejnou dopravu. Původní dopravní koridory se proměňují v městské třídy, kde je ponechán prostor pro auta, ale prioritou se stává bezpečný pohyb a komfort obyvatel. Prezentujeme příklady dobré praxe ze zahraničí i z České republiky a vize možné proměny třech lokalit v Jihlavě a Berouně. Představte si, jak by mohla vypadat vybraná místa ve vašem městě, pokud bychom chtěli následovat dnešní trendy městské dopravy.

Naše města bojují s dopravními zácpami a přehuštěnou automobilovou dopravou,která má negativní vliv na čistotu ovzduší a přehřívání prostředí. Dopravní trendy se v našich městech přitom mění. Z aktuálních dat vyplývá, že v České republice cestuje víc jak polovina lidí jiným dopravním prostředkem než osobním autem. Je na čase, aby naše města začala vytvářet víc prostoru pro pěší a cyklisty a aby posilovala veřejnou dopravu.

Projekt vznikl ve spolupráci Centre for Central European Architecture, které se zaměřuje na kvalitu současných měst, a Nadace Tipsport, která podporuje sdílenou mobilitu ve 25 městech České republiky.

Zapojit se do průzkumu ✍️